.

Mystiek > Bronnen

Bronnen van mystiek

De items van het menu in de linker kolom wijzen de weg naar bronnen van (informatie over) mystiek.

Wees dood voor jezelf, terwijl je leeft, helemaal dood. Doe dan zoals je wilt, en jouw handeling zal de juiste zijn.
- een zenmeester -

Roemi: Daglicht
Een dagboek van spirituele leiding. Nederlandse vertaling door Sipko den Boer en Aleid C. Swierenga
Cover van Daglichti /"Daglicht" is een bloemlezing met teksten van de Perzische mysticus Roemi (1207-1273). Ik vond dit boek dermate bijzonder, dat ik het graag langs deze weg aan
Meer...

WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.