.

Gebed > Over gebed

Over gebed

Op de pagina's onder deze hoofdpagina vindt u diverse teksten rondom en i.v.m. het gebed.

De wens is de voorbode van datgene wat je kunt realiseren.
- Frère Roger (Taizé) -WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.