.

Mystiek > Over mystiek

Over mystiek

Mystiek, dat gaat over mensen die in vuur en vlam staan voor God / het Goddelijke. Zoals te lezen staat in Farid ud-Din 'Attar's beroemde parabel over 'het gesprek der vogels':

De vogels, van liefde brandend, zeiden, 'Hoe kan de mot zichzelf redden van de vlam wanneer hij één wil zijn met die vlam? De vriend die wij zoeken zal ons tevreden stellen door ons toe te staan in hem verenigd te worden.'

- uit: 'Zoeken. Een reis naar binnen', samengesteld door J. Sulzberger, Amsterdam 1980 -

Dat de vlammen van de mystiek niet enkel een prachtig en fascinerend licht afgeven, maar bij perioden ook zeer pijnlijk kunnen branden, bewijst de volgende tekst van Johannes van het Kruis:

Het eerste wat het materiële vuur doet als het met het hout in contact komt, is: het geleidelijk droog maken. Het drijft er het vocht uit, het laat a.h.w. het hout schreien, zodat het vocht dat er in zit er als tranen uitstroomt. Vervolgens maakt het vuur het hout zwart en donker en vies. Het doet er een vieze geur uitkomen. Door het hout zo geleidelijk droog te maken brengt het vuur alle lelijke en duistere eigenschappen, die het hout in tegenstelling met het vuur heeft, aan het licht en drijft ze naar buiten. Doordat het vuur het hout van buiten uit tenslotte doet ontbranden en warm begint te maken, gaat het het hout omvormen in vuur; het maakt het hout zo mooi als het vuur zelf.

- Guido Stinissen e.a.: 'De vlam in het hout. De mystiek van Sint-Jan van het Kruis', Gent 1975, p.213 -

Het is onmogelijk iets buiten jezelf waar te nemen, als je het niet ook in je eigen innerlijk kunt waarnemen.
- Roemi -

Roemi: Daglicht
Een dagboek van spirituele leiding. Nederlandse vertaling door Sipko den Boer en Aleid C. Swierenga
Cover van Daglichti /"Daglicht" is een bloemlezing met teksten van de Perzische mysticus Roemi (1207-1273). Ik vond dit boek dermate bijzonder, dat ik het graag langs deze weg aan
Meer...

WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.