.

Gebed > Bronnen

Bronnen van gebed

De items van het menu in de linker kolom wijzen de weg naar bronnen van gebed(stheorie).

Le coeur connait les raisons, qui la raison ne connait pas: Het hart kent redenen, die de rede niet kent.
- Anthony de Mello -WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.