.

Inspiratie > Bronnen

Bronnen van inspiratie

De items van het menu in de linker kolom wijzen de weg naar bronnen van inspiratie.

God bouwt zijn tempel in het mensenhart op de puinhopen van kerken en godsdiensten.
- Leo Rosten -

Grün, Anselm en Dufner, Meinrad: Spiritualiteit van beneden

Cover van Anselm Grün: Spiritualiteit van benedenDe bekende Benedictijner monnik Anselm Grün schreef een prachtig boek over hedendaagse spiritualiteit, niet als het nastreven van onhaalbare hoge idealen
Meer...

WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.