.

Gebed > Bronnen > Alex' favoriete sites > Gebed

Gebed

Centrum voor Christelijke meditatie
Deze site is gewijd aan een Christelijke vorm van mantra-meditatie, goed te vergelijken met het Centrerend Gebed zoals dat elders op zinrijk.nl besproken wordt. Het voornaamste verschil is dat bij de door het CCM voorgestane vorm van meditatie (o.a. ontwikkeld door de Benedictijner monnik John Main) meer de nadruk ligt op constant herhalen van de mantra. De site heeft ook een pagina met adressen van locale gebeds/meditatie-groepen in Nederland en België. De lay-out en navigatie van de site zijn niet om over naar huis te schrijven.

World Prayers
Mooie, redelijk omvangrijke en oecumenisch ingestelde site met gebeden uit zeer diverse religieuze tradities: Islam, Christendom, Iers/Keltisch, Indiaans, boeddhistisch, en nog vele andere. De gebeden zijn ingedeeld in de volgende categorieën: Adorations, Celebrations, Invocations, Meditations.

Er gaat een leven van luisteren heen - voordat wat in mij spreekt - dóór mij zal spreken.
- Carla Pols -



WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.