.

Inspiratie > PoŽzie > Gedichten > Ingezonden

Ingezonden gedichten (20)

Oh, nacht!

Cor /
5 feb 2006, 21:21

Oh, nacht!
Oh, diepe donkere nacht!
Hoe lang waart gij.
Hoe moeizaam uw wezen
te doorgronden.
Hoe diepgaand uw gevaren
om ongeschonden
tot aan de morgen te geraken
en onomwonden
te verhalen
hoe ik u heb gekend.
Oh, diepe donkere nacht!

Oh, nacht!
Ik ben u dankbaar.
Door u kwam ik tot helder zicht.
Als gij niet waart,
wist ik niet van het licht!

Oh, nacht!
Oh, diepe donkere nacht.

Alleen

Spirit
5 feb 2006, 17:48

De hoek
in de achterkamer

is anders

De deur
in de kelder

valt dicht.

Alles is anders
zonder jou.

Alleen
is wat ik ben

En wat ik

Altijd
zal blijven.

Eenzaamheid is de sleutel tot

de dood.

- ... -

Natuur

Moeder Aarde
5 feb 2006, 17:45

Een gave
Dat gekoesterd moet
worden.

Respect
Gevoelligheid
verdiend.

Zweven door het gras en water.

Zie ik mijzelf terug
Licht.

Respect is de sleutel tot

De dood.

- ... -

Het nágloeiend vonkje onder de as van ontgoochelingen - lonkt naar de moedige om het aan te wakkeren.
- Carla Pols -

Grün, Anselm en Dufner, Meinrad: Spiritualiteit van beneden

Cover van Anselm Grün: Spiritualiteit van benedenDe bekende Benedictijner monnik Anselm Grün schreef een prachtig boek over hedendaagse spiritualiteit, niet als het nastreven van onhaalbare hoge idealen
Meer...

WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.