.

Mystiek > Bronnen > Alex' favoriete boeken > Recensie

Alex's favoriete boeken over mystiek (1)

Cover van Bruno Borchert: Mystiek

Borchert, Bruno:
Mystiek. Geschiedenis en uitdaging

230 pp.
J.H. Gottmer, Haarlem 1989
ISBN 90-257-2119-2 (geb.)

Borcherts boek is uitermate geschikt voor een overzicht van en een eerste kennismaking met het fenomeen mystiek. Het is een heel mooi naslagwerk (o.a. veel beeldmateriaal, heldere inleidingen, overzichtelijke geschiedenisbalken, persoonsregisters), en daarnaast ook nog eens een fijn leesboek.
   Over de opzet van het boek staat op de achterflap het volgende te lezen: "Dit boek bestaat uit drie gedeeltes, of liever: lagen. In het beschrijvende gedeelte onderzoekt de auteur de mystiek als verschijnsel (hoe komt het voor?) en als historisch gegeven (wanneer kwam het voor?).
   Het documentaire gedeelte bestaat enerzijds uit een aantal registers, die het boek maximaal toegankelijk maken; anderzijds uit een samenstel van tijdstabellen en kaarten waaruit de samenhang blijkt van mystieke verschijnselen in mondiaal verband. Ten slotte wordt het onderwerp mystiek, dat niet altijd even goed in woorden is te vatten, visueel gemaakt: zeer veel illustraties en enige 'beeldverhalen' verduidelijken wat naast de tekst nog 'onthuld' moet worden."

In de zwarte nacht als je de zwarte vogel hoort die niet zingt - Een vader geliefd voordat je ooit geboren was!
- zenmeester Hakuin -

Roemi: Juwelen
Een dagboek met 365 fragmenten van wijsheid. Nederlandse vertaling door Sipko den Boer en Aleid C. Swierenga
Cover van Roemi: JuwelenDeze tweede bloemlezing uit het werk van Roemi is even mooi en inspirerend als "Roemi
Meer...

WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.