.

Meditatie > Stilte > Willi Massa

Willi Massa: Stilte en opvoeding (3)

2. Stilte geneest

a) Genezende stilte begint bij oefening van rustige opmerkzaamheid voor wat ons omgeeft (wat we voelen, ruiken, zien, horen, aanraken) en voor ons eigen organisme (warmte, gewicht ledematen, puls, adem, gedachten, gevoelens).
   Zo omschakeling van haast naar gelatenheid, van buiten-zijn naar bij-zich-zijn, van doen naar bezinnen. Het hele organisme wordt rustig: zenuwen, spieren en geest ontspannen zich.

b) Fase van in-zich-zijn. Wanneer we zo onze krachten gebundeld hebben, onszelf verzameld, kan aandacht gericht worden op iets dat genezend werkt. Dit kan van alles zijn, als het zich maar volgens zijn structuur heeft kunnen ontvouwen: e.g. dingen uit of aspecten van de natuur, Jezus (als héle mens), mandala, ikoon, mantra. Verschil qua onderwerp leidt tot de verschillende soorten meditatie.
   Geestelijk is dit een fase van integratie: tot dan toe gebonden energieën komen vrij, symbolen gaan spreken, gevoelens van oervertrouwen, geborgenheid, hoop en moed komen vrij. Individuatie.

c) Opengaan voor een omvattende Werkelijkheid. Deze fase volgt na verloop van tijd heel natuurlijk op de vorige. Gewaarworden van en luisteren naar een innerlijke Stem, je geliefd en gezien daardoor weten. Overgave aan onze Oorsprong. "Zwijgen voedt de liefde tot God"; "Zie, Ik zal haar (Israël) naar de woestijn lokken, en daar zal ik tot haar hart spreken" (Hos.2,14/16).

d) Gevolgen: fundamenteel ja op héle werkelijkheid: ja op eigen bestaan (personale dimensie), ja op deelname aan het universele zijn (godsdienstpedagogische dimensie) en ja op solidair met anderen samen bestaan (sociale dimensie). Mensen die uit de stilte leven zijn gemeenschap stichtende mensen.

Alle ware verdienstelijke handelingen zijn vervat in meditatie; het is hun ouder en ze zijn eruit geboren.
- Helen Keller -

Chödrön, Pema: Gerust in onzekerheid
108 Spirituele leringen
Cover van Gerust in onzekerheidDit is één van de mooiste en meest inspirerende boeken die ik ooit gelezen heb. In 108 hoofdstukjes - die meestal niet meer dan 2 à 3
Meer...

WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.