.

Home > Webtechniek > Voorbeelden

Voorbeelden van via Zinrijk Webtechniek gehoste en beheerde sites

Als u op deze pagina een link naar een site aanwijs krijgt u een preview te zien van de betreffende site. Zie elders op deze site nadere informatie over Zinrijk Webtechniek.

Via het CMS van Zinrijk Webtechniek beheerde sites

 • www.pdnh.nl
  Platform Dorpshuizen Noord Holland. Online sinds januari 2008. Lay-out door Frances de Waal van WaalWeb.
 • www.groenforumnederland.nl
  Stichting die zich inzet voor de verbetering van groenvoorzieningen in de stad. Online sinds maart 2007. Lay-out door Frances de Waal van WaalWeb.

Bij Zinrijk Webtechniek gehoste sites

Sites waarvoor ik scripts op maat heb ontwikkeld

Ik heb me gespecialiseerd in het schrijven van scripts op maat in de javascript en in php. Behalve zinrijk.nl zelf mogen ook de volgende sites dat illustreren:

 • www.bereadyforchange.com
  Voor deze site heb ik een php-script geschreven dat ervoor zorgt dat elke pagina een unieke kopfoto heeft (voorzover er tenminste voldoende foto's beschikbaar zijn). Bij elk volgend bezoek aan de site door dezelfde bezoeker worden alle kopfoto's zodanig met elkaar verwisseld, dat elke pagina nu weer een andere kopfoto heeft dan de vorige keer. Dit geeft de site een dynamische uitstraling.
  In de rechter kolom van de site zijn op elke pagina willekeurig gekozen citaten te zien. Een bestaand script voor het beheer daarvan heb ik uitgebreid en verbeterd.
  Lay-out door Frances de Waal van WaalWeb.
 • www.uitgeverijbedrijf.nl
  Voor deze grote site heb ik het geavanceerde javascript Milonic-menu (www.milonic.com) dat daar t.b.v. het horizontale en verticale menu is gebruikt, uitgebreid met extra functionaliteit.
  M.n. noemenswaardig: de timers die een uitgeklapt verticaal submenu weer te voorschijn laten springen nadat de bezoeker tussendoor de uitklapmenu's heeft verkend (mouseover) die horen bij andere verticale menu-items.
  Lay-out door Frances de Waal van WaalWeb.

De afwezigheid is voor de liefde, wat de wind is voor het vuur: ze dooft het kleine vuur, maar wakkert het grote aan.
- auteur onbekend -

Roemi: Daglicht
Een dagboek van spirituele leiding. Nederlandse vertaling door Sipko den Boer en Aleid C. Swierenga
Cover van Daglichti /"Daglicht" is een bloemlezing met teksten van de Perzische mysticus Roemi (1207-1273). Ik vond dit boek dermate bijzonder, dat ik het graag langs deze weg aan
Meer...

WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.