.

Gebed > Over gebed > Bezinningsteksten

Diverse teksten over het gebed (17)

De verborgen kamer van het gebed

Bron: "The Art of Prayer: An Orthodox Anthology. Compiled by Igumen Chariton of Valamo. Translated by E. Kadloubovsky and E. M. Palmer. Edited with an introduction by Timothy Ware", Faber and Faber, London, England. 1966. ISBN 0-571-19165-7, p.45-6.

De verborgen kamer - vgl. Mt. 6:6: "Als gij bidt, ga dan in uw binnenkamer, sluit de deur achter u en bid tot uw Vader die in het verborgene is" (KBS); AP - is tweevoudig: uiterlijk en innerlijk, materieel en spiritueel. De materiële plaats is gemaakt van steen of hout, de geestelijke kamer is het hart of de geest. St. Theophylactus zegt dat met deze zin geheime gedachten of een innerlijk beeld bedoeld worden.
De materiële kamer blijft altijd op dezelfde plek, maar de geestelijke kamer dragen we overal bij ons. Waar wij zijn is immers ook ons hart. En dus kunnen we ons daarin terugtrekken en - nadat we onze gedachten in ons hart verzameld hebben - in het geheim tot God bidden. Het maakt daarbij niet uit of we aan het praten of luisteren zijn, of dat er veel of weinig mensen rondom ons staan. Innerlijk gebed dat opwelt in onze geest terwijl we in gezelschap verkeren heeft geen lippen of boeken nodig, noch een tong of stem. Hetzelfde geldt ook voor de momenten waarop we alleen zijn. We hoeven alleen maar onze geest tot God te verheffen en diep in onszelf af te dalen. Dat kunnen we doen op elke plek.

- auteur onbekend -

Het einde van al ons zoeken zal zijn als wij aankomen waar we zijn begonnen en deze plaats voor het eerst kennen.
- Thomas à Kempis -WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.