.

Gebed > Over gebed > Bezinningsteksten

Diverse teksten over het gebed (2)

Gebed brengt ons in het paleis van nergens

Deze tekst heb ik vertaald uit James Finley, Merton's Palace of Nowhere. A Search for God through Awareness of the True Self, Ave Maria Press, Notre Dame, Indiana 46556, 19835, ISBN O-87793-159-3. Het opschrift boven de vertaling stamt van mijn hand.

Wanneer we bidden, zijn we al verdwaald voordat we eraan beginnen. Gebed doet zich aan ons voor als een soort van paleis zonder deuren. Het paleis ligt nergens en langs het pad dat ernaar toe leidt staat geen bord met daarop de aanwijzing "Hier binnengaan". We bevinden ons in een eenzame stilte die langs de randen van de afgrond loopt, van ons eigen nietszijn en van de volheid van God.

- James Finley en Thomas Merton -

Vraag God niet te doen wat jij wilt. Vraag God te doen wat goed is.
- auteur onbekend -WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.