.

Mystiek > Over mystiek > Geschiedenis > Soefisme

Over de mystiek van het Soefisme

Alle kennis of studie is, vergeleken met de diepte van het ervaren, als een druppel water die in zee valt.
- Dag Hammarskjöld -

Roemi: Daglicht
Een dagboek van spirituele leiding. Nederlandse vertaling door Sipko den Boer en Aleid C. Swierenga
Cover van Daglichti /"Daglicht" is een bloemlezing met teksten van de Perzische mysticus Roemi (1207-1273). Ik vond dit boek dermate bijzonder, dat ik het graag langs deze weg aan
Meer...

WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.