.

Mystiek > Over mystiek > Angelus Silesius > Over Angelus

Over Angelus Silesius

De mystieke citaten van Angelus Silesius - pseudoniem voor Johannes Scheffler; 1624-1674 - zijn m.n. ontleend aan zijn werk "Der Cherubinischer Wandersmann". Dit boek is te vinden in: Angelus Silesius, Sämtliche poetische Werke und eine Auswahl aus seinen Streitschriften. Mit einem Lebensbild hrsg. v. Georg Ellinger. 2 Bde in 1. Propyläen, Berlin 1923. De tekst van "Der Cherubinischer Wandersmann" is ook online te vinden, bij Projekt Gutenberg.

De spreuken van Angelus Silesius staan op zinrijk.nl omdat ik me aangesproken voel door de korte en vaak raadselachtige spreuken van Angelus Silesius. Zij fascineren als edelstenen, die onder verschillende lichtinval steeds andere perspectieven bieden. Ik kan niet zeggen dat ik ze altijd 'snap', maar dan nog blijven deze spreuken mij boeien, omdat ze mij het gevoel geven dat ze zijn als donkere stenen die plotseling zouden kunnen openbloeien tot fonkelende juwelen.

Soms zijn Silesius' uitspraken zeer gewaagd, bijv. wanneer hij praat over de gelijkheid van de mens en God. Maar laten we dan niet vergeten dat Silesius een mystieke taal spreekt, niet de taal van de exacte wetenschappen. Ik las ergens dat mystieke taal bedkamertaal is, geen studeerkamertaal. En zoals mensen die verliefd zijn geweest of intens hielden van iemand anders waarschijnlijk wel weten, kunnen we op soms zo 'weg' zijn van onze geliefde, dat het verschil tussen onszelf en die ander helemaal verdwenen lijkt. Misschien ligt het wel net zo met mystieke taal: moeten we eerst zelf minnaars worden alvorens we de betekenis van mystieke taal kunnen aanvoelen.

N.B.: De paradox tussen gelijk-zijn met God en tóch ook weer niet samenvallen met Hem heb ik nergens zo treffend uitgedrukt gezien als in de volgende stelling van pater Thomas Keating:

God en ons ware Zelf zijn niet gescheiden. Alhoewel wij niet God zijn,
zijn God en ons ware Zelf één en hetzelfde.

- Thomas Keating, 'Open Mind, Open Heart. The Contemplative Dimension of the Gospel', New York 1997, p.127 -

Niettegenstaande al het voorgaande, zijn er ook spreuken uit het werk van Angelus Silesius die naar mijn gevoel in deze tijd maar heel weinig mensen zullen aanspreken, vanwege de heel andere tijdgeest waarin wij leven. Ik denk bijv. aan de spreuken die gaan over het zoeken van navolging van Christus d.m.v. het lijden. Daarom staat op deze pagina slechts een selectie uit de spreuken van Angelus Silesius; ik streef er dus niet naar al zijn spreuken te vertalen.

Nummering citaten

Het werk "Der Cherubinischer Wandersmann" is in deze verzamelband die ik raadpleegde onderverdeeld in 6 boeken, waarin de spreuken elk oplopend vanaf één genummerd zijn. In onderstaande vertaalde spreuken heb ik de nummering van de spreuken in de boeken overgenomen. De opschriften van de spreuken zijn waarschijnlijk van de hand van Angelus Silesius. Enkele aanhalingstekens in de vertalingen zijn door mij aangebracht, om daarmee aan te geven dat de uitdrukking tussen die aanhalingstekens een overdrachtelijke betekenis heeft.

Wie het hart van het leven bereikt treft overal schoonheid aan, zelfs in ogen die blind zijn voor schoonheid.
- Thomas Merton -

Roemi: Juwelen
Een dagboek met 365 fragmenten van wijsheid. Nederlandse vertaling door Sipko den Boer en Aleid C. Swierenga
Cover van Roemi: JuwelenDeze tweede bloemlezing uit het werk van Roemi is even mooi en inspirerend als "Roemi
Meer...

WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.