.

Inspiratie > PoŽzie > Gedichten > O.G. Heldring

O.G. Heldring (2)

Herfststemming

Periode van het fusileren.
Haaren, augustus 1942

Grijswitte nevels in zachtblauwe lucht
Getemperd zonlicht, warm toch mild,
Als glans van een lief oud gezicht:
Vallende druppels, nevelkoel en puur-
Een lichte adem, wind uit frisse bron,
Traag spreken van wat menschen op het gras....
De oude zomer legt heel zacht zijn hand
Op d'aarde en fluistert: "'k Ga voorbij."

En komt de dood getogen
Kom ik alleen te staan
Zien voor het laatst mijn oogen
De schone aarde aan,
Neem, Vader, in genade,
Mijn ziel tot vreugde aan,
Laat haar verlost van 't kwade
bij U ten feeste gaan.

Grote delen van de weg naar de hemel dienen met maximaal 30 km/u afgelegd te worden.
- Ken Keys -

Grün, Anselm en Dufner, Meinrad: Spiritualiteit van beneden

Cover van Anselm Grün: Spiritualiteit van benedenDe bekende Benedictijner monnik Anselm Grün schreef een prachtig boek over hedendaagse spiritualiteit, niet als het nastreven van onhaalbare hoge idealen
Meer...

WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.