.

Inspiratie > PoŽzie > Gedichten > O.G. Heldring

O.G. Heldring (4)

Wolken

Haaren, augustus 1942

Ik zag, op een stillen morgen,
twee wolken langzaam voortdrijven
Stil en onhoorbaar gaan Gods werken
Hun majesteitelijken gang
Door 't hemelruim, wijd, zonder perken....
In verre diepten zweeft de aarde, bang....

Haar bergen trillen en haar zeeën koken,
Het gieren van de bommen scheurt den nacht,
Menschen vertwijfelen, hun steden rooken-
Stralend, geluidloos, glijdt des koepels pracht.

Stil en onhoorbaar gaan Gods werken
Hun majesteitelijken gang
Door 't hemelruim, wijd zonder perken....
't Rumoer der aarde is in stiltes vang.

Zoals een mot een kleed opknaagt, zo verteert afgunst een mens.
- St. Chrysostomus -

Schaff, Ph.: History of the Christian Church
Digitale tekst
Oorspronkelijke editie uit 1910, maar in 1998 gecorrigeerd en aangevuld door The Electronic Bible Society, Dallas, TX. Dit omvangrijke naslagwerk is een erg
Meer...

WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.