.

Mystiek > Ingezonden

Ingezonden mystieke teksten (10)

Citroenen

dirk schelstraete
23 jan 2002, 21:41

Als het leven je citroenen toeschuift maak dan citroenlimonade

- onbekend -

Het samenbrengen

Stefaan Loncke
InnerLife: Christelijke en Joodse spiritualiteit en mystiek
7 okt 2001, 18:50
Toelichting afzender:
Het samenbrengen van het vele tot het éne is een centraal thema in de joodse mystiek. Veelal wordt hier verteld van het oprakelen der vonken, die als rest van de goddelijke éénheid in alle aardse vormen aanwezig is.
"Het verzamelen naar één plaats" komt vaak terug als kommentaar op Gen 1:10 Toen zei God: "Laat het water dat onder de hemel is zich verzamelen op één plaats (al mikwom echod), zodat het droge zichtbaar wordt." Deze veelheid van wateren (die door de oude joodse leerscholen gezien wordt als de veelheid en verdeeldheid, teweeggebracht door het scheidende karakter van de tijd), wordt samengebracht tot één. De hedendaagse joodse traditie kent nog steeds het mikwa, het zuiverings-bad. In deze verzameling van wateren, dit bad, dompelt men zich helemaal onder en komt men als nieuwe mens te voorschijn. Joden die de leer van Jezus au serieux nemen zien hier het geheim en de parallel met het doopsel in de Jordaan. -Stefaan

Wie van de wortel der wortels neerdaalt tot de vorm der vormen, moet wandelen in veelheid.
Wie opstijgt van de vorm der vormen naar de wortel der wortels, moet veelheid verzamelen naar één, want de hoogste vorm verenigt alles in zich, en de wortel gaat door elke vorm die er op ieder moment aan ontspringt.

- Rabbi Azriël van Gerona -

Leef

a.w.j. bosselaar
17 jun 2001, 15:44

het leven is overweldigend

In de zwarte nacht als je de zwarte vogel hoort die niet zingt - Een vader geliefd voordat je ooit geboren was!
- Karlfried Graf Dürckheim -

Roemi: Juwelen
Een dagboek met 365 fragmenten van wijsheid. Nederlandse vertaling door Sipko den Boer en Aleid C. Swierenga
Cover van Roemi: JuwelenDeze tweede bloemlezing uit het werk van Roemi is even mooi en inspirerend als "Roemi
Meer...

WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.