.

Mystiek > Ingezonden

Ingezonden mystieke teksten (6)

Blijk van vriendschap

melissa
18 nov 2004, 13:58

Door vriendschap wordt vreugde
verdubbeld en verdriet gedeeld.

Ook als ik de juiste woorden
niet kan vinden...
begrijp je toch wel
wat ik bedoel.

Zomaar een kaartje...
als teken van onze vrindschap!

Jij weet altijd precies...
wat ik nodig heb.
BEDANKT VOOR JE STEUN;

Een klein kaartje...
Voor een grote vriendin.

Ik weet niet waar
ik je vriendsaschap aan heb verdiend...
maar ik ber er erg blij mee.

Einde van incarnatie...?!

Hologram
29 okt 2004, 16:18

Na veel gedachten gehad te hebben over reincarnatie, begreep ik het eerst niet...Na een briefwisseling met iemand, die vertelde, dat het voor de 86 ste keer was hier op aarde, dacht ppppppffffff wat hardleers moet je zijn...

Nu een tijd verder, ben ik tot de gedachte gekomen en voel dat heel sterk in mij, dat hij/zij in dit leven zich verbind met Christus, vebonden weet met Christus, in wat voor vorm situatie dan ook, niet meer terug hoeft om opnieuw, in een leven iets of wat dan ook intelossen...

Hij/zij kan wel terug op vrijwillige gedachte, om werksaam te zijn en als deel van Christus om hij/zij die nog onwetend zijn en zich bevinden in de machten van de illusie, wakker te schudden...

Als mens heeft Jezus de collective schuld van de mensen ingelost...die, door de scheppers was gemaakt om de mensen, onder de druk van schuld en boete de mensen te binden in de illusie...

Eenmaal vrij van die schuld/zonde of hoe je het maar noemen wilt...is de mens verantwoordelijk voor zichzelf...

En krijgt hij wat hij zaait op eigen bordje terug...Dus zaait hij/zij het zaaigoed verkregen door Christus...verlichting, geloof, hoop en liefde, zal dat gekend worden door de Vader, als schat in de hemel bewaard worden, totdat...

- T.J. Bruggeman -

Geloof, hoop, liefde

Gwendolyn /
26 jun 2004, 11:34
Toelichting afzender:
Geloof en Hoop zijn termen die buiten jezelf en buiten je eigen invloed en streven zijn geplaatst. Voor Weten en Vertrouwen ben ik zelf verantwoordelijk en Liefde probeer ik in al mijn handelen en gedachten op de eerste plaats te stellen.

Geloof is voor de ongelovigen, het is alles behalve Weten
Hoop is voor de hopelozen, geef en ontvang Vertrouwen
Liefde is van en voor iedereen die het maar wil

Gwendolyn

Zie wat je niet kunt zien, ga waar je niet kunt gaan, hoor wat stemloos is, en je zult God verstaan.
- Dag Hammarskjöld -

Roemi: Juwelen
Een dagboek met 365 fragmenten van wijsheid. Nederlandse vertaling door Sipko den Boer en Aleid C. Swierenga
Cover van Roemi: JuwelenDeze tweede bloemlezing uit het werk van Roemi is even mooi en inspirerend als "Roemi
Meer...

WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.