.

Mystiek > Ingezonden

Ingezonden mystieke teksten (5)

Gods liefde voor ons doet hem spreken

Paul Arnauts
16 apr 2005, 17:45

Jakob Lorber was behalve een eenvoudig musicus, vooral een zeer diepzinnig mysticus. Hij schreef tal van boeken over Jezus Christus en Zijn heilsboodschap, over de kosmos en de geestelijke wereld, over de schepping, ...
Hierin wordt men geraakt door de Liefde en Wijsheid van de Vader. Hierin vindt men antwoorden op tal van levensvragen waarmee men worstelt. Hierin vindt men ook herkenning van wat men in zich vermoedde of soms reeds wist...
Hoe dan ook: deze nieuwe openbaringen verwonderen, bekoren én inspireren al wie door Zijn Liefde wordt geraakt en er zich door laat leiden.
Lorber pretendeerde echter niet de auteur van deze werken te zijn. Hij schreef op wat een innerlijke Stem hem dicteerde. Bescheiden als hij was, noemde hij zich de schrijfknecht van God.

HabaCHaiJah
6 jan 2005, 13:50

Sta voor het raam en je ziet het niet.
Neem afstand en het juiste licht.
Wie ziet dan zichzelf niet?

- Niels E. Krook -

Wees waanzinnig / de weg der waanzin

Shervin
30 dec 2004, 06:49
Toelichting afzender:
(vertaling en bewerking door Shervin Nekuee)

Laat huis en haard aan de verstandigen over
de verliefde bezit enkel de waanzin
Word waanzinnig,
waanzinnig

En als je binnenste vuur
zich openbaart,
wees de vlinder
en weet je weg

Laat het huis ten gronde gaan,
word een vreemdeling van jezelf

En dan?
Kom dan bij het gezelschap der verliefden
Laat de adem samen zingen,
zodat het hart reinigt van elke wrok

En dan?
Tover dan je verlangen naar wijn,
in het dienen van dorstigen
Je moet leven schenken,
om eeuwigheid waard te zijn

Want als je het gezelschap der dronkenen zoekt,
moet je dronken op pad

(En dan?)
Als je ziel zich van het lichaam scheidt
en de hemel zoekt,
laat dan je aanblik
de aarde schemeren

Word dan de sterveling die eeuwig is
Word niets
Bevrijd van het zelf,
zoals een verliefde
- door liefde getroffen -
behoort te zijn

En dan?
Word dan een legende

Laat huis en haard aan verstandigen
word waanzinnig,
waan-zinnig

- Rumi -

Twijfel is het voorportaal waar doorheen allen moeten gaan voordat zij de tempel der wijsheid kunnen binnengaan.
- Colton -

Borchert, Bruno: Mystiek
Geschiedenis en uitdaging
Cover van Bruno Borchert: MystiekBorcherts boek is uitermate geschikt voor een overzicht van en een eerste kennismaking met het fenomeen mystiek. Het is een heel mooi naslagwerk (o.a. veel
Meer...

WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.