.

Mystiek > Over mystiek > Geschiedenis > Christelijk > Voorwoord

Voorwoord

Voorwoord

Spirituele ervaringen van de mens wijzen op een gematigd dualisme: hij wordt daarin het Absolute en het contingente gewaar, Zijn en Worden, gelijktijdigheid en opeenvolging. Verder wijzen deze ervaringen op een natuurlijk en een transcendentaal zelf (het vonkje). Definitie van mystiek:

Mystiek is de uitdrukking van de ingeboren tendens van de menselijke geest naar complete harmonie met de transcendentale orde toe, hoe deze orde theologisch ook opgevat mag worden. Deze tendentie neemt in grote mystici geleidelijk aan het hele bewustzijn in beslag. Beslissend is verder nog dat het hierbij gaat om een levend proces, en niet om intellectuele speculatie. Het mystieke bewustzijn is de hoogste vorm van ontwikkeling van het menselijk bewustzijn.

God kan zelfs op kromme regels recht schrijven.
- Duits spreekwoord -

Roemi: Juwelen
Een dagboek met 365 fragmenten van wijsheid. Nederlandse vertaling door Sipko den Boer en Aleid C. Swierenga
Cover van Roemi: JuwelenDeze tweede bloemlezing uit het werk van Roemi is even mooi en inspirerend als "Roemi
Meer...

WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.