.

Inspiratie > PoŽzie > Gedichten > Henriette Roland Holst

Uit het innerlijk rijk (1)

Uit het innerlijk rijk

VIII

We leven flauw, als w' in onze omtrek leven:
de kracht-van-'t zelf heeft zich daar uitgespreid
in ruimte en verloor aan innigheid,
verwaaide op alle winde' in alle dreven.

We moeten weer worden teruggedreven
naar onze kern, moeten tot haar inkeeren
om 't vervlakken-verwaaien te bezweren,
te herworden, wat w' in het diepste bleven.

In hoog geluk somtijds, in bittre pijn
vaker, worden we tot ons zelf herboren,
hervinde' op 's harten gronden God,
den verloorne, die toch bleef onverloren.
Dan voelen w' ons weer geborgen in 't Eeuwge en
in onze essentie vrij van 't lot.

....niet het antwoord vinden, maar het zoeken maakt ons rijk.
- auteur onbekend -

Grün, Anselm en Dufner, Meinrad: Spiritualiteit van beneden

Cover van Anselm Grün: Spiritualiteit van benedenDe bekende Benedictijner monnik Anselm Grün schreef een prachtig boek over hedendaagse spiritualiteit, niet als het nastreven van onhaalbare hoge idealen
Meer...

WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.