.

Inspiratie > Ingezonden

Ingezonden spirituele teksten / inspiratie (10)

De ziel van het geloof

Johan Beeckmans
19 aug 2005, 06:46

Wat baat het dat de mens de wereld wint, maar daarbij zijn ziel verliest?
God verlangt van ons dat we niet stil staan. Zoals we voortdurend in - en uitademen, zo moet ook onze ziel voortdurend gevoed worden met nieuwe, vernieuwde, gezonde gedachten. De woorden van het evangelie kunnen ons ook vandaag nog raken wanneer we ze in de context van de tijd bekijken. Geloven is een werkwoord. Vissen kunnen enkel leven in een vijver wanneer er ook vers water binnenkomt van de beekjes en wanneer er ook weer water wegvloeit. Stilstaand water wordt brak, verzuurd, het leven er in verdwijnt. Zo gaat het ook met ons geloof. Wanneer we niet openstaan voor nieuwe gedachten, worden we verbitterde mensen. Onze ziel sterft af. De Kerk kan dan ook maar verder leven, door voortdurende vernieuwing, zonder daarom zichzelf te verloochenen. JoB

EINDE?

Siep Schaaf
26 jul 2005, 12:06

Als het einde zeer nabij is en je levenskracht neemt af,
komen vrees en angstgevoelens voor het naderende graf.

Als het einde zeer nabij is en ik heb opgegeven,
zoek ik enigszins vertwijfeld naar de waarde van het leven.

Als het einde zeer nabij is en je ogen zijn al dicht,
wordt je vermoeide denken door je Geest geheel verlicht.

Want als het einde eindelijk daar is en je glijdt weg uit ´t aards bestaan,
weet je dit is nièt het einde, ik zal straks weer verder gaan.

Onze diepste angst

Maris /
30 jun 2005, 15:47

Onze diepste angst is niet dat we niet goed genoeg zijn,onze diepste angst is dat we bovenmatig krachtig zijn.
Ons licht, niet onze duisternis, boezemt ons angst in.We vragen onszelf af wie we wel zijn om te denken dat we briljant, geweldig, talentvol en fabelachtig zijn -
maar wie ben je eigenlijk om dat niet te zijn ...?

Je bent een kind van God en jezelf kleineren dient de mensheid niet.
Er is niets verlicht aan jezelf inhouden opdat mensen rondom jou zich niet onzeker zouden voelen.
We zouden allemaal moeten stralen, zoals kinderen dat doen.
We zijn geboren om de glorie van God, die in ons allen aanwezig is, te laten zien.
En als we onszelf in onze eigen kracht tonen,
geven we andere mensen onbewust toelating
hetzelfde te doen.
Als we vrij van angst zijn,maakt onze aanwezigheid anderen ook vrij.

- Nelson Mandela, 1994 -

De meeste mensen verwachten te veel van het leven en genieten er daardoor te weinig van.
- Jac Vosmaer -

Grün, Anselm en Dufner, Meinrad: Spiritualiteit van beneden

Cover van Anselm Grün: Spiritualiteit van benedenDe bekende Benedictijner monnik Anselm Grün schreef een prachtig boek over hedendaagse spiritualiteit, niet als het nastreven van onhaalbare hoge idealen
Meer...

WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.