.

Inspiratie > Ingezonden

Ingezonden spirituele teksten / inspiratie (40)

Weten

Cliff Bos
21 feb 2001, 14:54

Ik had een beeld van mijn Zelf.
Geprojecteerd door iedereen en alles om mij heen.
Ervaren via zien, horen, ruiken, proeven en tast.
Geanalyseerd door mijn denken.
En tenslotte gevormd tot de wereld waar ik in leef.
De wereld met mijn Zelf, mijn identiteit, en ik begreep het niet.
Begreep dat Zelf niet. Kon het niet plaatsen.
En kon mijzelf dus niet plaatsen.
Als kind reeds zo vreemd voor mij zelf.
En ik vergeleek, analyseerde anderen met hun ik, met hun identiteit,
En ik ontdekte ook hun strijd met zichzelf.
Vechtend voor het bestaan van hun dierbare ik.
Elk moment van de dag.
Het leven gaf mij ogen. Om dit te kunnen ontdekken,
Om nu te kunnen zien dat ik ook strijd lever om dezelfde reden.
En dat het niet kijken is maar schouwen
dat de enige ware blik biedt die de mens
kan verlossen van zijn eeuwige strijd, van zijn eeuwige pijn,
van de eeuwige terreur die de dualiteit in individualisme biedt.
Ik kan niet meer vechten.
Ik geef het op.
Mijn Zelf.
En het maakt me bang. Vreselijk bang.
Maar ergens in de stilte is er de overtuiging
Dat het klopt.
Dat wat ik doe goed is.
Overtuigd omdat ik het weet.
Gewoon omdat ik het weet.

Leegte...

Lovis van den Boom
15 dec 2000, 23:28

Ik ben de leegte.
Denk maar aan niets.
Daar ben ik vol van,
't is me toch iets.

DICK SCHOEMAKER
3 dec 2000, 00:04
Toelichting afzender:
Dit kleine versje is een van de eerste teksten die ik schreef en wonder beleefde toen mijn gezondheid weer herstelde.

Ben daarna veel meer gaan schrijven en publiceren.

De beweging van de spier
de werking van de nier
Het hart is groot, een cel is klein
Men

Geef verdriet woorden: Het verdriet dat niet spreekt fluistert in het overbelaste hart, en vraagt het te breken.
- Shakespeare -

Grün, Anselm en Dufner, Meinrad: Spiritualiteit van beneden

Cover van Anselm Grün: Spiritualiteit van benedenDe bekende Benedictijner monnik Anselm Grün schreef een prachtig boek over hedendaagse spiritualiteit, niet als het nastreven van onhaalbare hoge idealen
Meer...

WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.