.

Inspiratie > Ingezonden

Ingezonden spirituele teksten / inspiratie (26)

De uitnodiging

iemand
9 dec 2002, 15:31

De uitnodiging

Ik hoef niet te weten hoe jij in je levensonderhoud voorziet.
Wat ik graag wil weten is waar jij voor gaat en of jij het aandurft
oog in oog te staan met de verlangens van je hart.
Het interesseert me niet hoe oud je bent, maar wel of je het aandurft voor gek te staan, omwille van de liefde, omwille van je dromen, omwille van het avontuur dat leven heet.
Het maakt me niet uit welke planeten je horoscoop beinvloeden
Waar het mij om gaat is of je ooit tot de kern van je verdriet bent doorgedrongen en of de verraderlijkheden en beproevingen van het leven je juist ontvankelijk hebben gemaakt, of dat deze je hebben doen terugdeinzen en afsluiten uit angst voor nog meer pijn.
Wat ik wil weten is of jij de pijn, die van mij of van jezelf, kunt laten zijn zonder een vinger te verroeren, zonder het te verbergen, te laten verdwijnen of vast te houden.
Ik wil weten of je vreugde kunt zijn, de mijne of de jouwe
Of je durft te dansen vanuit je oerkracht, in totale overgave en extase, van top tot teen, zonder je in te houden door op je hoede te zijn.
Realistisch of rationeel te zijn, zonder je te laten afremmen door herinnering aan beperking vanuit je menselijke bestaan.
Het kan me niet schelen of jou of mijn verhaal waar is of niet.
Wat ik zou willen weten is of je anderen durft af te wijzen om trouw te zijn aan jezelf.
Of jij het aankunt om voor verrader te worden uitgemaakt om verschoond te blijven van verraad vanuit je ziel.
Geef me een bewijs van je trouw opdat ik zal weten dat je het vertrouwen waard bent.
Ben jij in staat schoonheid te zien, ook al is niet iedere dag even mooi en is het leven zelf voor jou de bron waaruit je levenskracht kunt putten
Kun jij leven met fouten en zwakheden en kwetsbaarheid, die van jou of mij en toch aan de rand van een meer staan en luidkeels tegen het zilver van de maan roepen:YES!
Ik hoef niet te weten waar je woont, of hoeveel geld je hebt of wat je status is.
Wat ik graag wil weten is of jij het kunt opbrengen om na een nacht vol wanhooop, tot in het diepst van je ziel gekwetst weer op te staan, en datgene te doen wat gedaan moet worden voor de kinderen.
Ik hoef niet te weten wie je bent of hoe je hier gekomen bent.
Wat ik wel wil weten is of jij zonder terughoudendheid bereid bent met mij door het vuur te gaan.
Het gaat niet om waar, wat en met wie je hebt gestudeerd
Voor mij is het van groot belang van jou te horen welke innerlijke kracht jouw steun en toeverlaat is als al het andere om je heen is weggevallen
Of jij alleen kunt zijn met jezelf en of jij het werkelijk goed hebt met jezelf wanneer het stil wordt, in eenzaamheid.

- Oriah Mountain Dreamer, Indiaanse Oudste -

Regel en maat

Ariët Grégoire
8 dec 2002, 14:08
Toelichting afzender:
Uit: Gesprekken van Sir McLaren met Shrî Shankarâcârya in 1972

SHRÎ SHANKARÂCÂRYA zegt:
Bewustzijn of het Absolute doet vormen ontstaan terwille van Zijn geluk, ANANDA. Om dat doel van ÂNANDA te bereiken, maakt Het van Zichzelf gebruik om alle vormen tot manifestatie te brengen. Dit gebeurt volgens regel en maat en zolang de schepping binnen de grenzen van deze regel en maat beweegt, komen vormen tot bestaan op de manier zoals het bedoeld is. En dat geeft op zijn beurt weer en gevoel van tevredenheid en geluk. Met die tevredenheid wordt Bewustzijn weer opgeladen en krijgt het weer terug wat in het proces gebruikt werd. Zo komt het dat de schepping tot bestaan komt zonder dat er sprake is van verlies van energie. Maar als de regels en maat die door de Schepper zijn vastgelegd op enig niveau overtreden worden, dan betekent dat, dat er aan een regel of maat die bij een lager niveau hoort de voorkeur is gegeven in plaats van de regel of de maat van het fijnere, hogere niveau, want niets kan in deze schepping worden gedaan zonder dat het aan regel of maar gebonden is. Omdat men in feite dus niets anders doet dan de voorkeur geven aan de regels of maat van een lager, grover niveau, zullen ook de gevolgen grof zijn hoewel men misschien gehoopt had om toch een fijner resultaat te bereiken. Hierdoor komt er een gevoel van ontevredenheid in het spel en ook een gevoel van ongemak, van verloren zijn enzovoort. Want wat feitelijk plaats vindt is een verlies aan energie, een verlies van bewustzijn. Als men dit proces lang volhoudt, zal men alle bewustzijn verliezen hetgeen vernietiging betekent en totale armoede.
De regels en maat zijn gegeven voor het reguleren van de schepping en ook om het mogelijk te maken dat iedereen kan delen in de goedheid van de schepping op een systematische, en dus niet toevallige manier.

- Shrî Shankarâcârya -

De ware liefde

Sjeich Ahmad Dede /
17 nov 2002, 23:56
Toelichting afzender:
eens verscheen Zijn Liefde zo sterk, zoals de knop van "De Roos" zijn bloem opende, om te geven net zoals die schelp die open ging, om te geven,
Zijn Rozen Parfum, in de vorm van zijn Parel...

Door de ware kracht, van "De Ware Liefde" onstaat er eenheid.

Maar er zal geen eenheid zijn met kracht,
zonder de kracht van "De Ware Liefde".

De ware kracht zal je vinden in "De Eenheid",
en zij die krachtig zoeken zullen het vinden.

En zij die "De Eenheid" gevonden hebben,
belanden in "De Ware Liefde".

Deze liefde is zo krachtig, dat hun kracht hier in verloren gaat, zij lossen hier in op,

Op zo'n manier dat ze door de kracht,
van "De Ware Liefde" één worden met "De Ene".

want alleen door de kracht van "De Ware Liefde", ontstaat er "Eenheid".

Er bestaan geen afkortingen/sluipwegen naar welke plaats dan ook die de moeite van het gaan waard zijn.
- Deng Ming-Dao -

Schaff, Ph.: History of the Christian Church
Digitale tekst
Oorspronkelijke editie uit 1910, maar in 1998 gecorrigeerd en aangevuld door The Electronic Bible Society, Dallas, TX. Dit omvangrijke naslagwerk is een erg
Meer...

WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.