.

Inspiratie > Ingezonden

Ingezonden spirituele teksten / inspiratie (34)

De ziel en de vreugde

A.W. Ferment
14 jan 2002, 19:59
Toelichting afzender:
Deze teksten zijn uit innerlijke bron ontstaan. Mijn ego staat hier volkomen los van.

O, mens, er is geen geschenk meer waardevol, dan uw eigen Ziel, geen diamant die meer schitterd dan uw eigen Ziel. Gij zijt een wereldreiziger bepakt en bezakt met alle benodigdheden. Vul uw hart met vreugde en ga voort. Laat uw aangezicht verlichten met het licht van uw schepper,o geliefde. Blijft gericht op het licht in u, gij die streeft naar zuiverheid. Laat u niet overweldigen door negatieve gevoelens als schuld, schaamte, angst en wanhoop, maar laat deze schaduwen achter u. Weest alert en scherp, o reiziger. Want struikrovers hebben het op u voorzien. Went uw gezicht af, en zij zullen u niet kunnen naderen. U wordt beschermd en geleid. U kunt niet falen. Laat u niet ontmoedigen door obstakels op uw pad. Want achter iedere boom schuild een verleider, o reiziger. De weg is lang en vermoeiend. Laat u meevoeren door de wind, zij duwt u in de goede richting. Baad in de rivier van de onschuld, o reiziger. U die om vergeving en genade smeekt. U bent heillig geliefde. Richt uw denken op de Volmaaktheid in alles, niets anders wetende of ziende. Communiseer met uw Ziel, zodat hij kan antwoorden, o gelukzalige. O koning der wijheid eis uw erfdeel op, en regeer over uw eigen innerlijke koningrijk. Ga voort gezegende Ziel.

O, gezegend kind van de vreugde. Hoewel de wereld doordrongen is van vreugde, ziet men het niet. Doof voor de woorden van de Geest der Vreugde, gaat men zijn eigen weg, denkende dat dit de realiteit is. Verdwaald als hij is, snijdt het zwaard van de illusie steeds dieper. Hoeveel zal men nog kunnen verdragen voordat men ontwaakt, uit de nachtmerrie die bedrog voortbrengt. Want niets is werkelijk in de wereld van de misleider, de duisternis omringt de slapende mensheid. Wanneer men genoeg geleden heeft, zal de Wijsheid zijn invloed doen gelden. Laat men dan helder zijn. Want dit is de zonsopgang wiens Licht de duisternis doet verdwijnen. Ontwaak Heillig kind der Vreugde en verwelkom uw Geest der Vreugde en gelukzaligheid, voortaan zal zijn Licht uw hart doen verwarmen. Laat uw denken aan Hem over, gij die moe zijt. Voortaan zijt gij niet meer alleen, u bent nooit alleen geweest. Hij zal u nooit verlaten. Antwoordt mijn kind, en wel letterlijk, want hij is zoals u en u bent zoals Hem. Kijk om u heen, en wel letterlijk, want u kunt niet aan hem voorbij gaan, zonder hem gezien te hebben. Blijft gericht op uw verlosser. Heilig kind van God.

- mijn innerlijke bron -

zoe
3 dec 2001, 11:37
Toelichting afzender:
Dit gedicht gaat over het verliezen van een dierbare. Maar als je je bedenkt dat er dan op datzelfde moment een nieuw leven begint, maakt dat het draagbaarder.

And when I die,
dead and gone
A new child while be born
in this world
To carry on

Silke Schröder
21 nov 2001, 13:52

Het is geen Kennen en niet te omvatten,
er is geen meester die het ons ontwart,
ik sta geheel alleen en zonder schatten
waaruit ik putten kan dan't eigen hart.

Ik kan het nergens zoeken, nergens vinden,
elk letterteken word een dode steen
en ieder woord verwervelt met de winden;
als het er is, is het in mij alleen.

Geen denken zal ons het geheim onthullen,
geen medemens, geen kluizenaarsbestaan;
het moet zichzelf in mij door mij onthullen,
ik moet diep tot de eigen ziel ingaan.

Tot wijsheid groeien kost een mensenleven
dat van eigen ik geen vezel spaart;
zichzelf tot werkstuk en tot werktuig wezen
naar een volmaking die geen mens verklaart.

- WILLEM BRAND (1905-1981) -

Met geluk is het net als met gezondheid; als je er niets van merkt, betekent dit dat het er is.
- kardinaal Daneels -

Grün, Anselm en Dufner, Meinrad: Spiritualiteit van beneden

Cover van Anselm Grün: Spiritualiteit van benedenDe bekende Benedictijner monnik Anselm Grün schreef een prachtig boek over hedendaagse spiritualiteit, niet als het nastreven van onhaalbare hoge idealen
Meer...

WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.