.

Inspiratie > PoŽzie > Gedichten > Ingezonden

Ingezonden gedichten (86)

The Green

Richard James van der Draaij
14 sep 2000, 08:38
Toelichting afzender:
Zoals zovelen denk ik vaak aan de fundamentele zaken van leven en dood en hoe die twee zich tot elkaar verhouden. Sinds het overlijden van mijn vader vorig jaar, heb ik gemerkt hoezeer ik steun vind in mijn geloof en overtuigingen. Dit gedicht is daar een uiting van.

Amidst the green I saw a grave,
And wished for Christ my soul to save,
While I read on stone a name,
It was my own, the very same.

The date was carved in letters bold,
Bounded by a rim of gold,
I never felt so quite alone,
Around the green, before the stone.

I thought a moment to my heart,
That death will never take apart,
What lies within the core,
Shall grow and live for evermore.

I sat a while upon the tomb,
And saw at once a spacious room,
Where light was new and so serene,
This was a place I had never been,

One room of many in the House.

Leven

Richard James van der Draaij /
10 sep 2000, 07:22
Toelichting afzender:
Het was voor mij een genot deze webstek aan te treffen. Ik geloof dat
de moderne mens een groeiende behoefte heeft aan bezinning, geestelijke rust
en verinnerlijking. Ik ben een dichter die schrijft in het Nederlands
en het Engels. Zou in beide talen willen bijdragen. Onlangs verhuisde
ik van Holland naar Engeland om bij mijn lieve vriendin te zijn. Deze webstek
vormt een mooie brug naar het Nederlandse gevoel op zijn best.

Eindeloos vermoeid door drukke lange dagen,
Lijken mijn eigen woorden vreemd te vervagen,
Kan nauwelijks mijn stille stem nog horen,
Laat staan gezang van enige hemelse koren,
Werk en spel en alles wat mijn aandacht vraagt,
Ondermijnen de rust die mijn evenwicht schraagt.

Dan, plotseling, zie ik een spelend kind,
Dat heel alleen de wijsheid vindt,
Van vriendelijk gebaar, barmhartelijkheid,
En zodoende mijn bezwaard gemoed bevrijdt,
Immer voorwaarts, onvervaard,
Oneindig het oog van de dichter dat staart,
Ik vertrouw op jou en mij,
Samen met jou voel ik me vrij.

Vrij om door te gaan in dit leven,
Sterker en welwillend om meer te geven,
Een klein moment, zo op de dag,
Kan schenken wat geen goud vermag,
De stille wijsheid van een kind,
Dat alleen de wereld, het leven bemint.

Isabelle L.
24 aug 2000, 13:38

The earth does not belong to us,

We belong to the earth!

- Chief Seatlle -

De geest is als een parachute; hij werkt het beste wanneer hij open is.
- Lord Thomas Dewar -

Schaff, Ph.: History of the Christian Church
Digitale tekst
Oorspronkelijke editie uit 1910, maar in 1998 gecorrigeerd en aangevuld door The Electronic Bible Society, Dallas, TX. Dit omvangrijke naslagwerk is een erg
Meer...

WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.