.

Inspiratie > PoŽzie > Gedichten > Ingezonden

Ingezonden gedichten (89)

De ziele in verlangen, om met het godlijk licht doorschenen te zijn.

Rik van Zutphen /
27 mei 2000, 05:29
Toelichting afzender:
Uit "Jezus en de Ziel", eerste uitgave 1698.

De dageraad, verwelkomd met verlangen
van al wat leeft, doorvloeit de gansche lucht,
en neemt in 't licht de duisternis gevangen;
zoo wordt de aarde ontloken en bevrucht.

Mijn Ziel is nacht; gij JEZUS, mijn beminde,
zijt dag; waarom kan uwe zonneschijn
mijn duister niet doorvloeien en verslinden,
daar wij nochtans dicht bij elkander zijn?

De hinderpaal is d'uwe niet, maar mijne,
want gij, o licht! dat alle licht verwint,
gij kunt niet doen als blinken ende schijnen
door alles wat gij dun en open vindt.

Daar moet een berg van velerlei gebreken
en beelden, door de zinnen in geraakt,
zijn hoogen kruin tot aan de wolken steken,
die in mijn Ziel een nare schaduw maakt.

Och, was die weg! Dan zou mijn herte bloeien
en als een beemd met bloem en vruchten staan.
Mijn sterke God, gij moet dien scheidsmuur roeien,
al zoudt gij hem met storm de kruin inslaan.

Goddelijk antwoord:

"Ontwaakt, gij die slaapt en staat op uit de dooden
en Christus zal over u lichten." (Ef.V:14)

- Jan Luyken -

Soma

dirk selis
6 apr 2000, 11:57

Ik heb de zoete levensdrank geproefd en weet nu dat soma,
de geduldige, mateloze bevrijder, goede gedachten inpireert,
soma, die alle goden en alle mensen samen trachten te bekomen

Wanneer u binnendringt in mijn wezen
bent u voor mij grenzeloos en verdrijft u de toorn van de hemel

We hebben de soma gedronken, we zijn onsterfelijk geworden,
we hebben het licht bereikt, we hebben de goden gevonden.
Wat zou goddeloosheid ons nog kunnen schaden
of de boosheid van een sterfelijke?

O drank, wees onze ziel genadig , zoals een vader voor zijn zoon,
een vriend voor een vriend , o wijze soma, die men van verre hoort
Verleg naar de verte , o soma , onze levensduur.

Die heerlijke mengsels zijn mijn redders
ze omgorden mijn ledematen, zoals lederen riemen een wagenpaard
Dat ze me behoeden voor misstappen en dwaling
en moge dit sap het verlammend kwaad afweren van mij

Laai in mij op , zoals vuur dat geboren wordt uit wrijfhout;
verlicht ons , verhoog onze welvaart!
Dronken van u , soma , geloof ik in mijn rijkdom.
Nader tot ons en laat ons voorturend groeien

Moge ik me innig verbinden met mijn geduldige vriend , zonder dat het mengsel mij schaadt!

- Hindoeisme -

Herkenning

Gerrie Vorst-de Raad
25 feb 2000, 22:07
Toelichting afzender:
Soms weet je ineens dat iemands ziel diep verbonden is met de jouwe
en dat je elkaar steeds weer zult tegenkomen vele levens lang...

Ik spreek jouw woorden
jij lacht mijn blijheid
ik zing jouw lied
verbonden in vrijheid
huil ik om jouw verdriet

Ik denk jouw gedachten
jij droomt mijn dromen
ik zwijg, als jij niet spreekt
ik voel jouw pijn en zorgen
je was en bent een deel van mij
gisteren, vandaag en morgen

Misschien ben je tot het uiterste in het nauw gedreven... Misschien kun je nú door het oog van de naald.
- Carla Pols -

Schaff, Ph.: History of the Christian Church
Digitale tekst
Oorspronkelijke editie uit 1910, maar in 1998 gecorrigeerd en aangevuld door The Electronic Bible Society, Dallas, TX. Dit omvangrijke naslagwerk is een erg
Meer...

WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.