.

Inspiratie > PoŽzie > Gedichten > Ingezonden

Ingezonden gedichten (87)

Isabelle L.
24 aug 2000, 13:36

"We are
freeborn
birds,
wherever
we go
there will be
freedom
and sunshine
around us."

- Friedrich Nietzsche (filosoof) -

Slow dance

Isabelle L.
20 aug 2000, 12:57
Toelichting afzender:
Ik weet enkel dat deze tekst is geschreven door een jongetje dat terminaal ziek was. Ondertussen is hij overleden aan kanker. Ik vind het jammer dat ik zijn naam niet kan schrijven over dit dieprakende gedicht.

 Have you ever watched kids
On a merry-go-round
Or listened to the rain
Slapping on the ground?

 Ever followed a butterfly's erratic flight
Or gazed at the sun into the fading night?

 You better slow down
Don't dance so fast
Time is short
The music won't last

 Do you run through each day on the fly
When you ask "How are you?"
Do you hear the reply?

 When the day is done,
Do you lie in your bed
With the next hundred chores
Running through you head?

 You'd better slow down
Don't dance so fast
Time is short
The music won't last

 Ever told your child
We'll do it tomorrow
And in your haste, not see his sorrow?

 Ever lost touch,
Let a good friendship die
'Cause you never had time
To call and say "Hi"?

 You'd better slow down
Don't dance so fast
Time is short
The music won't last

 When you run so fast to get somewhere
You miss half the fun of getting there.
When you worry and hurry through your day,
It is like an unopened gift...
Thrown away...
Life is not a race.
Do take it slower
Hear the music
Before the song is over.

- onbekend -

Gerard
9 aug 2000, 17:05

Op school stonden ze op het bord geschreven,
het werkwoord 'hebben' en het werkwoord 'zijn';
hiermee was tijd, was eeuwigheid gegeven,
de ene werkelijkheid, de and're schijn.

'Hebben' is niets. Is oorlog. Is niet leven.
Is van de wereld en haar goden zijn.
'Zijn' is boven de dingen uitgeheven,
vervuld worden van goddelijke pijn.

'Hebben' is hard. Is lichaam. Is twee borsten.
Is naar de aarde hongeren en dorsten.
Is enkel zinnen, enkel botte plicht.

'Zijn' is de ziel, is luisteren, is wijken,
is kind worden en naar de sterren kijken,
en daarheen langzaam worden opgelicht.

- Ed Hoornik -

Ik vraag God nooit aan de winnende hand te mogen zijn. Wèl aan de beterende.
- Carla Pols -

Schaff, Ph.: History of the Christian Church
Digitale tekst
Oorspronkelijke editie uit 1910, maar in 1998 gecorrigeerd en aangevuld door The Electronic Bible Society, Dallas, TX. Dit omvangrijke naslagwerk is een erg
Meer...

WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.