.

Mystiek > Over mystiek > Bezinningsteksten > Christendom

Christelijke mystieke teksten (4)

God liefhebben in elk schepsel

Onderstaande tekst is een parafrase door mij op een tekst van Louis Dupre in 'Licht uit Licht. Een inleiding in de christelijke mystiek', Amsterdam 1983, p.59. Dit boekje is een echte aanrader, maar helaas waarschijnlijk enkel nog tweedehands verkrijgbaar. Dupré's tekst deed mij denken aan een interview met een directeur - van een bank of een andere onderneming, dat weet ik niet meer zo precies -, die vertelde dat hij - geïnspireerd door de gastvrijheid in de Benedictijnse spiritualiteit - elke klant of gast die bij hem op bezoek kwam eerbiedig verwelkomde, want zo'n persoon zou wel eens Christus in vermomming kunnen zijn...

De meeste mensen die Christus proberen te beminnen in ieder schepsel, zoeken naar overeenkomsten en zichtbare tekenen. Maar als we zo zoeken raken we snel teleurgesteld; er zijn immers maar weinig mensen die lijken op of doen zoals Christus. Maar dat is niet de manier van kijken van de geestelijke mens. Zo'n mens ziet in elke mens hetzelfde goddelijke leven aanwezig dat in Christus in volheid aanwezig was.

- Louis Dupré -

Wie parels wil vinden moet diep duiken.
- Ursula K. LeGuin -

Roemi: Daglicht
Een dagboek van spirituele leiding. Nederlandse vertaling door Sipko den Boer en Aleid C. Swierenga
Cover van Daglichti /"Daglicht" is een bloemlezing met teksten van de Perzische mysticus Roemi (1207-1273). Ik vond dit boek dermate bijzonder, dat ik het graag langs deze weg aan
Meer...

WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.