.

Meditatie > Boeddhisme > Bezinningsteksten > Zenboeddhistisch

Zenboeddhistische teksten (4)

Is dat zo?

Waar ik dit verhaal heb opgepikt weet ik niet meer. Ik meen een verhaal met soortgelijke strekking als het onderhavige al eens eerder gelezen te hebben in een een boek uit een heel andere geestelijke traditie, nl. die van het Oosters Orthodoxe Christendom. Ik had m.n. de "Oprechte vertellingen van een Russische pelgrim" in gedachten, maar bij doorbladeren van dit boekje kon ik het verhaal niet terugvinden. Dus deze kwestie blijft nog even onopgehelderd...
   Een inleiding tot stiltemeditatie die ik hield n.a.v. onderstaand verhaal kunt u hier lezen.

Zenmeester Hakuin werd door de mensen in zijn omgeving gezien als iemand die een rein en onberispelijk leven leidde. Naast hem woonde een knap meisje, dochter van een kruidenier. Op gegeven ogenblik bleek het meisje ineens zwanger. De ouders waren daarover hevig ontsteld. Maar het meisje wilde niet zeggen wie de vader van het kind was. Haar ouders lieten het er niet bij zitten en zetten haar onder druk. Uiteindelijk zwichtte het meisje en wees Hakuin als vader aan, hoewel hij niets met deze toestand te maken had.
   De ouders van het meisje maakten woedend hun opwachting bij de meester. "Schande, dat een man als u zich zo onberispelijk voordoet, en ondertussen de vader van het kind van onze dochter blijkt te zijn!"
   "Is dat zo?", was alles wat de Zenmeester antwoordde.

Toen het kind geboren was, werd het naar Hakuin gebracht. De Zenmeester had bij iedereen zijn goede naam verloren, maar hij bekommerde zich daarom niet in het minst en nam de zorg voor het kind op zich. Melk en alwat het kindje nodig had kocht Hakuin bij zijn buurman, de kruidenier.
   Na een jaar kreeg de jonge moeder last van gewetenswroeging. Ze vertelde haar ouders wat er werkelijk gebeurd was en wees de echte vader van haar kind aan. Onmiddellijk maakten haar ouders hun opwachting bij Hakuin. Zij vroegen hem allernederigst om vergeving en putten zich uit in verontschuldigingen. "U bent een zeer heilig man, dat u, ondanks uw onschuld, niettemin zó voor het kind van onze dochter hebt gezorgd!", zeiden zij.
   Het enige wat de Zenmeester antwoordde, was: "Is dat zo?"

- Hakuin Zenji (1685 - 1769) -

Raak het gat in jouw leven aan, en bloemen zullen daar opbloeien.
- zengezegde -

Tydeman, Nico: Zitten
De praktijk van Zen
Cover van Zitten, de praktijk van ZenEen heel prettig leesbare en heldere inleiding in de praktijk van Zenmeditatie. De auteur is een bekende Nederlandse Zenmeester. A.d.h.v. korte hoofdstukken
Meer...

WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.