.

Inspiratie > Spiritualiteit > Informatief > Aalders: spiritualiteit

C. Aalders: Geschiedenis van de spiritualiteit (1)

Voorwoord

Doel van Aalders' boek: de zin van de spiritualiteit begrijpen. Vooral nu geestelijk leven zo in beweging is geraakt.

Inleiding

Tegenwoordig wending naar innerlijkheid der dingen of metafysica <-> natuurwetenschap die zich enkel op verschijnselen oriënteert. Kerkelijke spiritualiteit zoekt innerlijke vrede => vergt of ís zelfs innerlijke discipline, want anders egocentrisch.

Droom je dromen groot genoeg; ze worden steeds kleiner, totdat ze op de aarde geland zijn.
- indiaans spreekwoord -

Grün, Anselm en Dufner, Meinrad: Spiritualiteit van beneden

Cover van Anselm Grün: Spiritualiteit van benedenDe bekende Benedictijner monnik Anselm Grün schreef een prachtig boek over hedendaagse spiritualiteit, niet als het nastreven van onhaalbare hoge idealen
Meer...

WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.