.

Inspiratie > Spiritualiteit > Informatief > Aalders: spiritualiteit

C. Aalders: Geschiedenis van de spiritualiteit (11)

X. Spiritualiteit en godskennis: het probleem der mystiek

De mens verlangt naar zelftranscendentie en contact met de orde van het volmaakte, met God. Verlangen naar Godskennis in de zin van ervaren en ervaarbare gemeenschap met Hem. De mystiek is hierin een mogelijke weg, maar vooral in het protestantisme zeer omstreden, getuige verwijten als zelfwerkzaamheid, ontkenning van Gods initiatief. Maar goed bezien is dit de afwijzing van een bepaalde visie op mystiek: als een door de Godzoekende te betreden weg, die tevens een bepaalde visie op het te verkrijgen heil impliceerde. Een methodiek die de officiële (R.K.) kerk als heilsinstituut ondersteunde(?). Maar in protestantisme wel ruimte voor mystiek als 'verborgen omgang met God' der individuele gelovigen. Een 'mystiekloze mystiek', naar buiten de sfeer van het gemoeds- en gevoelsleven verbreed, als het wonder van het 'naakte' geloof op zich. Er is ook een 'bevindelijke' mystiek, maar die streefde niet naar wereldvlucht of extase.

Conclusie: mystiek zijn alle vormen waarin directe bewustwording van de Goddelijke aanwezigheid zich kan kan voltrekken. Bijbel als boek met 'originele' en voor alle andere mystieke ervaringen normatieve 'disclosure'-ervaringen.

Als vrede té lief is - laat ze over zich lopen.
- Carla Pols -

Schaff, Ph.: History of the Christian Church
Digitale tekst
Oorspronkelijke editie uit 1910, maar in 1998 gecorrigeerd en aangevuld door The Electronic Bible Society, Dallas, TX. Dit omvangrijke naslagwerk is een erg
Meer...

WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.