.

Inspiratie > Spiritualiteit > Informatief > Aalders: spiritualiteit

C. Aalders: Geschiedenis van de spiritualiteit (7)

VI. Spiritualiteit van het humanisme

1. De betekenis van de Renaissance voor het geestelijke leven

In de 16e eeuw was er een radicale breuk met kloosterleven, vanwege beleven van spiritualiteit als persoonlijke mondigheid in de wereld.

2. De humanisten en hun vroomheid

Luther <-> humanisme: is emancipatie volledige zelfbepaling (Erasmus), of een uitgezuiverde gehoorzaamheid? Humanistische spiritualiteit = levenshouding t.o.v. wereld, medemens en zichzelf. Gematigdheid, redelijkheid, welwillendheid.

3. Humanistische spiritualiteit in engere zin

Ook de humanist legt zich niet zomaar bij de feitelijke werkelijkheid neer, beleeft haar als een mysterie => spiritualiteit. Kosmisch levensbesef, eenheidsbeleving => mystiek van structuur. Toetst alles aan eigen ervaring of beleving => monologisch van karakter, i.t.t. christelijke dialogiek.

Je moet klein zijn om tegen iemand óp te kijken - Nietig - om op iemand neer te zien.
- Carla Pols -

Grün, Anselm en Dufner, Meinrad: Spiritualiteit van beneden

Cover van Anselm Grün: Spiritualiteit van benedenDe bekende Benedictijner monnik Anselm Grün schreef een prachtig boek over hedendaagse spiritualiteit, niet als het nastreven van onhaalbare hoge idealen
Meer...

WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.