.

Inspiratie > Spiritualiteit > Bezinningsteksten > Divers

Spirituele bezinningsteksten (1)

Aanroep bij Bijbelboek Jona

Een gedicht bij het Bijbelse boek Jona. ik heb deze tekst uit het Duits vertaald. Helaas kon ik de auteur ervan niet meer achterhalen. Ik herinner me nog wel, dat dit gedicht als introductie op een boek over Jona diende.

Jona, o Jona,
als in een spiegel
heb ik mijzelf in jou herkend.
Jij bent de gestalte
van mijn koppige, vreesachtige ik.

Jij hoorde de innerlijke stem,
maar was je bestemming ongehoorzaam.
Jij vernam de roep van God,
maar verzette je tegen je roeping.
Onstuimig liep je weg van God
en meende dat je vooruitgang boekte.
Omdat je geen Godsvertrouwen had,
waagde jij je op zee
in de zelfmisleidende waan,
dat je de Onontloopbare zou kunnen ontlopen.
Maar toen je wegvoer van God ervoer je,
dat je God niet kwijtraken kon.
In de storm, waarin jij schipbreuk leed,
haalde HIJ je in.
Overboord geworpen, ging je ten onder.
Afgronden doken op.
Het afschuwelijke overkwam jou:
de muil van de dood verslond je.
In de buik van de hel leed jij pijn.
Maar door dat wat jij doorleed,
leerde jij gehoorzaamheid.
Jouw nood noopte je tot ommekeer.
Uit de diepte riep je tot God
en gaf je over aan Hem,
waartegen jij je verzet had.
Toen ging jou in het donker een licht op.
De buik van de hel werd jou
tot schoot van een nieuwe geboorte.
Mysterie van de wedergeboorte.

Jona, o Jona,
jij bent het teken van de hoop
waarin ik leef.
Jij bent mij verwijzing naar Hem
die meer is dan Jona.

Omdat jij te gronde gegaan was,
werd jij van grond af aan vernieuwd.
Omdat jij omgekeerd was,
bewerkte jouw prediking ommekeer.
Het wonder geschiedde:
De goddelozen berouwden hun zonden,
en God berouwde het onheil
waartoe Hij besloten had.
Jij echter, die door Gods genade leeft,
wilde geen genade voor de anderen.
Genadeloos eiste jij gerechtigheid
waar God genade boven recht liet gelden.
Jij wilde het oordeel voltrokken zien
dat jij verkondigd had,
wilde gelijk krijgen ten koste van de ander.
Het lot dat hen treffen moest
maakte niet dat jij je geraakt voelde.
Hun kommernis bekommerde jou niet.
Zonder deelname zag jij uit naar hun ondergang,
omdat jij je niet deel van het geheel voelde.
Jij verdroeg het gered te zijn,
zonder dat allen gered worden.
Jij trok een mokkend gezicht
omdat God zo goed is,
en gunde de hemel niet het samen blij zijn
om de zondaars die boete deden.
Daarop ontnam God je datgene wat voor jou
de hitte van de nacht draagbaar maakte,
opdat je lijdend zou leren
mee te lijden met hen die verloren waren.

Jona, o Jona,
spiegelbeeld van mijn zelf.
Heb jij je tot medelijden laten bewegen?
Ben jij barmhartig geworden
zoals God in de hemel barmhartig is?

- onbekend -

Een hoogstaand mens staat nooit op een voetstuk.
- Carla Pols -

Grün, Anselm en Dufner, Meinrad: Spiritualiteit van beneden

Cover van Anselm Grün: Spiritualiteit van benedenDe bekende Benedictijner monnik Anselm Grün schreef een prachtig boek over hedendaagse spiritualiteit, niet als het nastreven van onhaalbare hoge idealen
Meer...

WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.