.

Inspiratie > Spiritualiteit > Bezinningsteksten > Divers

Spirituele bezinningsteksten (30)

Omgaan met je eigen gespletenheid en pijn

In "Sieh nach den Sternen - gib acht auf die Gassen. Erinnerungen", p.115-120.

Niemand van ons heeft zijn eigen lot uitgekozen, zijn wezen, zijn zwaktes, zijn neurose of zijn breekbare karakter en al zijn gespletenheid. Niemand heeft de grenzen van zijn kracht zelf bepaald. Wij ondergaan ieder een leven dat iemand anders voor ons toebereid heeft, en het heeft geen zin onszelf of elkaar daarvan de schuld te geven.
      Ik begon toentertijd [tijdens de tweede Wereld Oorlog; AP] te vermoeden dat de pijn, die al deze ervaringen inhouden, voor ons niet weer tot een vijand mag worden die we moeten bestrijden zoals we een vijandige soldaat bestrijden. Dat men deze pijn als het ware lief moest leren krijgen, zich hem eigen maken en in hem in zichzelf veranderen in een kracht, die inzicht geeft in de verborgen samenhangen van het lijden dat in de hele wereld, waar ook maar, geleden moet worden.

- Jörg Zink -

Verbeeldingskracht is belangrijker dan kennis.
- A. Einstein -

Schaff, Ph.: History of the Christian Church
Digitale tekst
Oorspronkelijke editie uit 1910, maar in 1998 gecorrigeerd en aangevuld door The Electronic Bible Society, Dallas, TX. Dit omvangrijke naslagwerk is een erg
Meer...

WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.