.

Inspiratie > Spiritualiteit > Bezinningsteksten > Divers

Spirituele bezinningsteksten (31)

Thuiskomen

Vertaald uit: "Sieh nach den Sternen - gib acht auf die Gassen. Erinnerungen", Kreuz Verlag, Stuttgart 19935, p.172.

Hij (Rudolf Daur, dominee en Zinks schoonvader) heeft vaker dan één keer het woord uitgelegd: "Zalig zij die heimwee hebben, want zij zullen thuis komen." En wanneer men hem vroeg wat de logica achter dit niet-bijbelse woord was, antwoordde hij: "Hoofdpijn heeft enkel die mens, die een hoofd heeft. En heimwee heeft enkel die mens, die een 'heim' heeft. En zalig diegene, zo zei hij, die zijn heimwee niet verloochent, niet wegbabbelt, met lawaai verdrijft of met hard werken verdringt. Zo iemand zal thuis komen. Laat de heimwee in jouw ziel niet sterven, zei hij. De verlangende in jou is de eigenlijke mens, die je bent en die je in eeuwigheid zult blijven."

- Jörg Zink -

Discipline is je herinneren wat je wilt.
- David Campbell -

Schaff, Ph.: History of the Christian Church
Digitale tekst
Oorspronkelijke editie uit 1910, maar in 1998 gecorrigeerd en aangevuld door The Electronic Bible Society, Dallas, TX. Dit omvangrijke naslagwerk is een erg
Meer...

WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.