.

Inspiratie > Spiritualiteit > Bezinningsteksten > Divers

Spirituele bezinningsteksten (31)

Thuiskomen

Vertaald uit: "Sieh nach den Sternen - gib acht auf die Gassen. Erinnerungen", Kreuz Verlag, Stuttgart 19935, p.172.

Hij (Rudolf Daur, dominee en Zinks schoonvader) heeft vaker dan één keer het woord uitgelegd: "Zalig zij die heimwee hebben, want zij zullen thuis komen." En wanneer men hem vroeg wat de logica achter dit niet-bijbelse woord was, antwoordde hij: "Hoofdpijn heeft enkel die mens, die een hoofd heeft. En heimwee heeft enkel die mens, die een 'heim' heeft. En zalig diegene, zo zei hij, die zijn heimwee niet verloochent, niet wegbabbelt, met lawaai verdrijft of met hard werken verdringt. Zo iemand zal thuis komen. Laat de heimwee in jouw ziel niet sterven, zei hij. De verlangende in jou is de eigenlijke mens, die je bent en die je in eeuwigheid zult blijven."

- Jörg Zink -

Wie luistert met zijn hart zal zijn oren niet geloven.
- Carla Pols -

Grün, Anselm en Dufner, Meinrad: Spiritualiteit van beneden

Cover van Anselm Grün: Spiritualiteit van benedenDe bekende Benedictijner monnik Anselm Grün schreef een prachtig boek over hedendaagse spiritualiteit, niet als het nastreven van onhaalbare hoge idealen
Meer...

WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.