.

Inspiratie > Spiritualiteit > Bezinningsteksten > Divers

Spirituele bezinningsteksten (22)

Bergrede bij de intra-religieuze dialoog

Onderstaande tekst is een vertaling door mij van een Duitse tekst die in 1988 uitgegeven werd door het Oecumenische Meditatiecentrum NeuMühle te Mettlach-Tunsdorf/Saar in Duitsland. Panikkar is een Spaans theoloog, zoon van een R.K. moeder en een hindoestaans vader. Deze achtergrond heeft waarschijnlijk mede zijn interesse in de interreligieuze dialoog bewerkstelligd.

Opvallend is dat Panikkar nadrukkelijk de term "intra-religieuze dialoog" in plaats van de ons waarschijnlijk meer vertrouwde term "inter-religieuze dialoog" gebruikt. Die laatste vorm van dialoog is volgens Panikkar als een vergadering tussen landen waarin ieder op zijn eigen belang bedacht is, en zich strikt houdt aan de voorschriften van zijn achterban/mandaat - hoe nuttig en nodig dit soms ook kan zijn. In de intra-religieuze dialoog daarentegen durft men de eigen overtuigingen op het spel te zetten. De intra-religieuze dialoog gaat men aan met de intentie om van elkaar te leren. Deze dialoog betreft je eigen wezen, en maakt je zodanig betrokken op de ander, dat diens problemen jóuw problemen worden.

Wanneer jullie een intra-religieuze dialoog aangaan, bedenk dan niet vooraf, wat je geloven moet.

Wanneer jullie getuigenis afleggen van jullie geloof, verdedig dan niet julliezelf of jullie gevestigde belangen, hoe heilig ze je ook voor mogen komen. Doe als de vogels in de lucht: zij zingen en vliegen en verdedigen hun gezang en hun schoonheid niet.

Wanneer jullie met iemand in gesprek zijn, zie jullie gesprekspartner dan als een openbarende ervaring, net zoals jullie dat doen zouden - of zouden moeten doen - als jullie de leliën op het veld aanschouwen.

Wanneer jullie aan de intra-religieuze dialoog deelnemen, probeer dan eerst de balken in jullie eigen oog te verwijderen, voordat jullie de splinter uit het oog van jullie naaste verwijderen.
 

Gezegend zijn jullie, wanneer jullie je tijdens de dialoog niet zelfingenomen voelen.

Gezegend zijn jullie, wanneer jullie op anderen vertrouwen, omdat jullie Mij vertrouwen.

Gezegend zijn jullie, wanneer jullie je blootstellen aan misverstanden binnen jullie eigen gemeenschap of aan onbegrip van anderen, in naam van trouw aan de waarheid.

Gezegend zijn jullie, wanneer jullie je overtuigingen niet opgeven en ze desondanks niet als absolute normen doet voorkomen.
 

Wee jullie, theologen en academici, wanneer jullie gering achten, wat anderen zeggen, enkel omdat het jullie het onaangenaam of niet geleerd genoeg vinden.

Wee jullie, praktizerende gelovigen, wanneer jullie niet luisteren naar het geroep van de kleine luiden.

Wee jullie, religieuze autoriteiten, wanneer jullie veranderingen en (her)bekeringen in de weg staan.

Wee jullie, religieuze lieden, wanneer jullie religie monopoliseren en de Geesteskracht laten verstarren, die kracht die waait waar en zoals zij dat wil.

- Raimundo Pannikar -

Bij huwelijken uit berekening blijken later gewoonlijk grote rekenfouten te zijn gemaakt.
- Francken -

Grün, Anselm en Dufner, Meinrad: Spiritualiteit van beneden

Cover van Anselm Grün: Spiritualiteit van benedenDe bekende Benedictijner monnik Anselm Grün schreef een prachtig boek over hedendaagse spiritualiteit, niet als het nastreven van onhaalbare hoge idealen
Meer...

WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.