.

Inspiratie > Spiritualiteit > Bezinningsteksten > Divers

Spirituele bezinningsteksten (3)

Leven in de wereld

Tekst (ook wel bekend onder de naam Desiderata) gevonden in de Oude St. Paulskerk in Baltimore. Zou uit 1692 stammen, maar dat lijkt mij uiterst onwaarschijnlijk.

Wees kalm temidden van het lawaai & de haast, & bedenk welk een vrede er in de stilte kan heersen. Sta - voorzover mogelijk - op goede voet met alle mensen zonder jezelf geweld aan te doen. Zeg je waarheid rustig & duidelijk; en luister naar anderen; ook zij hebben hun verhaal.
   Mijd luidruchtige en agressieve mensen, zij belasten de geest. Wanneer je jezelf met anderen vergelijkt, zou je ijdel en verbitterd kunnen worden; want er zullen altijd grotere en kleinere mensen zijn dan jij zelf. Geniet zowel van wat je hebt bereikt als van je plannen.
   Blijf belangstelling houden voor je eigen carrière, hoe nederig die ook moge zijn; het is een werkelijk bezit in het veranderlijk fortuin van de tijd. Betracht voorzichtigheid bij het zaken doen; want de wereld is vol bedrog. Maar laat je hierdoor niet verblinden voor deugd die er wèl is; vele mensen streven hoge idealen na; en overal is het leven vol heldendom.
   Wees jezelf. Veins vooral geen genegenheid. Wees evenmin cynisch over de liefde; want ten overstaan van alle dorheid & ontevredenheid is zij eeuwig als het gras.
   Neem het onderricht der jaren vriendelijk aan, laat de dingen der jeugd met gratie los. Voed de kracht van de geest om jou bij onverwachte tegenslag te beschermen. Maar breng jezelf niet in het nauw met spookbeelden. Vele angsten worden uit vermoeidheid & eenzaamheid geboren. Nog belangrijker dan een gezonde discipline, is dat je vriendelijk bent voor jezelf.
   Je bent een kind van het heelal, niet minder dan de bomen & de sterren; je hebt het recht hier te zijn. En of dit nu wèl of niet duidelijk is voor jou, er is geen twijfel aan dat het universum zich ontplooit zoals het zich hoort te ontplooien.
   Heb daarom vrede met God, hoe je Hem ook opvat, en wat je werk & aspiraties ook mogen zijn, houd vrede met je ziel in de lawaaierige verwarring van het leven.
   Met al zijn klatergoud, gezwoeg & gebroken dromen, is dit toch nog steeds een prachtige wereld. Wees voorzichtig. Streef naar geluk.

- anonymus -

De meeste mensen verwachten te veel van het leven en genieten er daardoor te weinig van.
- Thomas Merton -

Grün, Anselm en Dufner, Meinrad: Spiritualiteit van beneden

Cover van Anselm Grün: Spiritualiteit van benedenDe bekende Benedictijner monnik Anselm Grün schreef een prachtig boek over hedendaagse spiritualiteit, niet als het nastreven van onhaalbare hoge idealen
Meer...

WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.