.

Inspiratie > Spiritualiteit > Bezinningsteksten > Divers

Spirituele bezinningsteksten (9)

Het innerlijk heiligdom

In "A Testament of Devotion", Harper and Brothers, New York, London 1941, p.34-35.

De praktijk komt in religie op de eerste plaats, niet theorie en dogma. En christelijke praktijk is niet volledig uitgeput met uiterlijke daden. Een practiserend christen moet boven alles iemand zijn die de voortdurende terugkeer van de ziel naar het innerlijke heiligdom beoefent, die de wereld in het Licht daarvan zet en [vandaar uit] op nieuwe wijze beoordeelt, iemand die Licht brengt in de wereld met al haar onrust en haar wisselvalligheden en haar herschept.

- R. Thomas Kelly -

Abt Sisoes zei: Zoek God, maar zoek Hem niet daar waar Hij niet woont.
- woestijnvaderspreuk -

Grün, Anselm en Dufner, Meinrad: Spiritualiteit van beneden

Cover van Anselm Grün: Spiritualiteit van benedenDe bekende Benedictijner monnik Anselm Grün schreef een prachtig boek over hedendaagse spiritualiteit, niet als het nastreven van onhaalbare hoge idealen
Meer...

WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.