.

Inspiratie > Spiritualiteit > Bezinningsteksten > Voor zoekers > Citaten

Citaten (12)

Komt allen die dorst hebt

Komt allen die dorst hebt,
hier is water;
en gij, die geen geld hebt,
komt, koopt koren en eet zonder geld,
en drinkt zonder betaling wijn en melk.
Waarom besteedt gij geld aan wat geen brood is,
en uw loon aan iets wat niet verzadigt?
Luistert aandachtig naar mij,
en gij zult eten wat goed is,
en uw honger stillen met uitgelezen spijs.
Neig uw oor en komt naar Mij,
luistert en gij zult leven;
een eeuwig verbond zal ik met u sluiten.
(...)
Zoekt JHWH, nu Hij te vinden is,
roept Hem aan: Hij is nabij.

- Jesaja 55:1-3,6 (KBS) -

Elk probleem heeft een geschenk voor jou in zijn handen.
- Richard Bach -

Schaff, Ph.: History of the Christian Church
Digitale tekst
Oorspronkelijke editie uit 1910, maar in 1998 gecorrigeerd en aangevuld door The Electronic Bible Society, Dallas, TX. Dit omvangrijke naslagwerk is een erg
Meer...

WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.