.

Inspiratie > Spiritualiteit > Bezinningsteksten > Voor zoekers > Gedichten

Gedichten (2)

In 't herfstbosch

Het herfstbosch verteert zich
   Als een doodstil vuur
In den fonklenden morgen -
   Goud en azuur.

Als juweelen wachten
   Droppels hun val -
In iederen droppel
   Hangt het heelal.

't Is of ik de wereld
   Nu eerst ontwaar
En God en ik glimlachen
   Tegen elkaar.

Is dit dan alles -
   Dit zwijgende licht?
Mijn God wat is achter
   Uw aangezicht -?

De droppels vallen,
   De stilte ontspant
Zich, een bladje dwarrelt
   Omlaag in mijn hand...

Wat zijt gij dan wereld?
   Ach, altijd weer
Een beeld van beelden -
   Is er niet meer?

Niet meer, dat eenmaal
   Voor onze oogen daagt -?
O - gelukkig, die leven
   Kan en niet vraagt!

- C.S. Adama van Scheltema -

Ook met stalen zenuwen is het voor een mens ondoenlijk als een robot te moeten werken.
- Carla Pols -

Grün, Anselm en Dufner, Meinrad: Spiritualiteit van beneden

Cover van Anselm Grün: Spiritualiteit van benedenDe bekende Benedictijner monnik Anselm Grün schreef een prachtig boek over hedendaagse spiritualiteit, niet als het nastreven van onhaalbare hoge idealen
Meer...

WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.