.

Inspiratie > Spiritualiteit > Bezinningsteksten > Voor zoekers > Gedichten

Gedichten (2)

In 't herfstbosch

Het herfstbosch verteert zich
   Als een doodstil vuur
In den fonklenden morgen -
   Goud en azuur.

Als juweelen wachten
   Droppels hun val -
In iederen droppel
   Hangt het heelal.

't Is of ik de wereld
   Nu eerst ontwaar
En God en ik glimlachen
   Tegen elkaar.

Is dit dan alles -
   Dit zwijgende licht?
Mijn God wat is achter
   Uw aangezicht -?

De droppels vallen,
   De stilte ontspant
Zich, een bladje dwarrelt
   Omlaag in mijn hand...

Wat zijt gij dan wereld?
   Ach, altijd weer
Een beeld van beelden -
   Is er niet meer?

Niet meer, dat eenmaal
   Voor onze oogen daagt -?
O - gelukkig, die leven
   Kan en niet vraagt!

- C.S. Adama van Scheltema -

Bij ziekte: Onze kwaal is onze profeet.
- auteur onbekend -

Schaff, Ph.: History of the Christian Church
Digitale tekst
Oorspronkelijke editie uit 1910, maar in 1998 gecorrigeerd en aangevuld door The Electronic Bible Society, Dallas, TX. Dit omvangrijke naslagwerk is een erg
Meer...

WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.