.

Inspiratie > Spiritualiteit > Bezinningsteksten > Voor zoekers > Gedichten

Gedichten (8)

De zoekende

Zoo Gij U niet laat vinden,
Waarom te zoeken, Heer?
Keert Gij tot Uw beminde
Dan nimmer, nimmer weer?

Soms roeren zich de luchten,
Of hen Uw voet bewoog.
Dan blinken bloem en vruchten
Als spiegels van Uw oog.

Dan vloeien er rivieren
Langs 't veld van levend licht:
Kalm liggend zien de dieren
Naar Uw voorbij gezicht.

Gij laat Uw goedheid glijden
Tot over 't needrigst kruid.
Mijn hart moet U verbeiden
Als een getooide Bruid.

Maar hoe zal ik U vinden
Dien ik zoo kort bezat?
O hart, zoek uw Beminde
In veld en dorp en stad.

Dan, schuivend om de hoeken
Der menschenvolle straat,
Valt langs uw moede zoeken
De schaduw van zijn gelaat.

- Willem de Mérode -

Geen druppel dauw wordt voor zichzelf geboren; ook jij moet anderen - niet jezelf toebehoren.
- Angelus Silesius -

Schaff, Ph.: History of the Christian Church
Digitale tekst
Oorspronkelijke editie uit 1910, maar in 1998 gecorrigeerd en aangevuld door The Electronic Bible Society, Dallas, TX. Dit omvangrijke naslagwerk is een erg
Meer...

WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.