.

Inspiratie > Spiritualiteit > Bezinningsteksten > Voor zoekers > Citaten

Citaten (7)

God zelf zet ons aan tot zoeken

In "The Sanctuary of the Soul: Selected Writings of Thomas Kelly." Upper Room Books, Nashville, TN. 1997, pp.23-24.

En nu wil ik je inwijden in een geheim. Hoe kun je er zeker van zijn dat er een God te vinden zal zijn aan het eind van jouw speurtocht? Wel, om de eenvoudige reden dat Hij zich reeds aan jou heeft laten zien, juist in je impuls om Hem te zoeken. Ben jíj begonnen Hem te zoeken? Nee, Hij zette jou aan tot zoeken, en gidst jou liefdevol, bezorgd en teder naar Zichzelf toe. Jij klopt aan op de hemelpoort omdat Hij al eerder aangeklopt heeft op jouw innerlijke poort, je onrustig makend en je oproepend op te staan en op zoek te gaan naar het huis van je Vader. Het is zoals St. Augustinus zegt: Hij is in ons, maar wij dwaalden en zochten Hem buiten ons... In aansluiting bij het vorige citaat:

Wie God zoekt ... heeft Hem reeds gevonden.

- Thomas Kelly -

Het kleine wordt groot als je het met liefde doet
- pater Damiaan -

Schaff, Ph.: History of the Christian Church
Digitale tekst
Oorspronkelijke editie uit 1910, maar in 1998 gecorrigeerd en aangevuld door The Electronic Bible Society, Dallas, TX. Dit omvangrijke naslagwerk is een erg
Meer...

WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.