.

Inspiratie > Spiritualiteit > Bezinningsteksten > Voor zoekers

Gebeden (4)

Byzantijns gebed

Uit William A. Meninger: The Loving Search For God. Continuum, New York 1998.

Sereen Licht, schijnend in de
Grond van mijn wezen,
Trek mij naar U toe,
Trek mij voorbij de strikken van mijn zintuigen,
Wèg uit de mazen van de geest,
Bevrijd mij van symbolen en woorden,
Opdat ik moge ontdekken
De Aangeduide
Het Ongesproken Woord
In de duisternis
Welke de grond van mijn zijn overschaduwt. Amen

Beoordeel wat gezegd is, niet wie het gezegd heeft.
- Gilbert Sinoué -

Grün, Anselm en Dufner, Meinrad: Spiritualiteit van beneden

Cover van Anselm Grün: Spiritualiteit van benedenDe bekende Benedictijner monnik Anselm Grün schreef een prachtig boek over hedendaagse spiritualiteit, niet als het nastreven van onhaalbare hoge idealen
Meer...

WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.