.

Inspiratie > Spiritualiteit > Bezinningsteksten > Voor zoekers

Gebeden (1)

Steeds trekt mijn liefde naar u heen

U zoek ik in het nacht'lijk zwart,
U in de kamer van mijn hart,
in druk bedrijf en zeer alleen,
steeds trekt mijn liefde naar U heen.

- uit het gebed van een Engelse Cisterciënzer monnik (12e eeuw n.C.) -

Geld is het menselijk geluk in abstracto; wie het geluk niet in concreto kan vinden, zet dus al zijn zinnen op geld.
- Schopenhauer -

Schaff, Ph.: History of the Christian Church
Digitale tekst
Oorspronkelijke editie uit 1910, maar in 1998 gecorrigeerd en aangevuld door The Electronic Bible Society, Dallas, TX. Dit omvangrijke naslagwerk is een erg
Meer...

WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.