.

Inspiratie > Spiritualiteit > Bezinningsteksten > Voor zoekers

Gebeden (2)

Gelijk een hert

Gelijk het hert dat reikt
naar waar het water stroomt,
zó in verlangen reikt
mijn ziel naar U, o God.
Mijn ziel lijdt dorst naar God,
naar God die leven is;
wanneer mag ik opgaan,
dat ik voor God verschijn?
(...)
Wat buigt ge u neer, mijn ziel,
wat zijt ge ontrust in mij?
Stel gij op God uw hoop:
eenmaal loof ik Hem wéér
die mij bevrijdt - mijn God.

- Psalm 42:2-3;12 (KBS) -

Ik vroeg de nacht: wijs me de weg naar het licht - ze antwoordde: volg me.
- Carla Pols -

Schaff, Ph.: History of the Christian Church
Digitale tekst
Oorspronkelijke editie uit 1910, maar in 1998 gecorrigeerd en aangevuld door The Electronic Bible Society, Dallas, TX. Dit omvangrijke naslagwerk is een erg
Meer...

WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.