.

Inspiratie > Spiritualiteit > Bezinningsteksten > Voor zoekers > Gedichten

Gedichten (13)

Het gebed van de atheïst

Salamanca, 26 september, 1910

Hoor mij smeken, Gij God die niet bestaat,
wees in uw niets mijn klagen tot schoot,
Gij die de arme mensen niet ontbloot
van alle schijn: hun troost. Wend uw gelaat

niet af van ons gebed en ons begeren.
Want hoe meer Gij mijn verstand te boven gaat,
hoe meer ik hecht aan al het vroom gepraat
waarmee mijn lief de nacht wist te bezweren.

Wat zijt Gij groot, mijn God! Zo wijd en zijd
dat ge louter Idee zijt; om U te beslaan
is de wereld, hoe ze zich ook uitbreidt,

veel te klein. Om U is het dat ik lijd,
o niet bestaande God, want als Gij bestaat
dan is ook mijn bestaan werkelijkheid.

- Miguel de Unamuno (1864-1936) -

Vraag God niet te doen wat jij wilt. Vraag God te doen wat goed is.
- Matthew Fox -

Schaff, Ph.: History of the Christian Church
Digitale tekst
Oorspronkelijke editie uit 1910, maar in 1998 gecorrigeerd en aangevuld door The Electronic Bible Society, Dallas, TX. Dit omvangrijke naslagwerk is een erg
Meer...

WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.