.

Mystiek > Over mystiek > Angelus Silesius > Mystieke citaten

Mystieke citaten van Angelus Silesius (13)

II,183 In het midden ziet men alles

Laat je neer in het middelpunt, dan zie je alles tegelijkertijd,
wat nu en wat dan geschiedt, hier en in het hemelrijk.

II,220 Waken, vasten, bidden

Drie werken moet men doen, wanneer men voor God wil treden:
Hij verlangt verder niets van ons, dan dat wij waken, vasten, bidden.

II,254 Het serafijnse leven

Vanuit liefde gaan en staan, liefde ademen, spreken, zingen
dat is je leven als Serafijn doorbrengen.

II,3 Mens in God, God in de mens

Wanneer ik Gods zoon ben, wie het dan kan zien,
die aanschouwt mens in God en God in de mens.

II,5 Het licht is niet God zelf

Licht is het kleed van de Heer; ontbreekt jou even het licht,
zo weet, dat jou toch God nog niet zelf ontbreekt.

Hoe ouder ge wordt, des te meer zult ge lief hebben; Hoe meer ge lief hebt, des te jonger zult ge worden.
- ben Cami -

Roemi: Daglicht
Een dagboek van spirituele leiding. Nederlandse vertaling door Sipko den Boer en Aleid C. Swierenga
Cover van Daglichti /"Daglicht" is een bloemlezing met teksten van de Perzische mysticus Roemi (1207-1273). Ik vond dit boek dermate bijzonder, dat ik het graag langs deze weg aan
Meer...

WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.