.

Mystiek > Over mystiek > Angelus Silesius > Mystieke citaten

Mystieke citaten van Angelus Silesius (24)

IV,299 Zo de persoon, zo de verdienste

De bruid verdient voor zichzelf meer met één kus omwille van God,
dan alle huurlingen door arbeid tot aan de dood.

IV,307 De liefde is God meer nabij ["gemeiner"] dan wijsheid

De liefde gaat bij God onaangekondigd binnen,
verstand en voorname gevatheid moeten lang in de voorhof blijven.

IV,38 God niets en alles

God is een Geest, een Vuur, een Wezen en een Licht
en toch ook weer niets van dit alles.

IV,8 De naam Jezus

De naam Jezus is uitgegoten olie,
Hij voedt en verlicht en stilt de pijn van de ziel.

IV,9 Het Onuitsprekelijke

Het Onuitsprekelijke, dat men God pleegt te noemen,
geeft zich in één Woord te spreken en te kennen.

Zij die de duisternis niet bemerken, zullen het licht nooit zoeken.
- H.W.J.M. Keuls -

Roemi: Daglicht
Een dagboek van spirituele leiding. Nederlandse vertaling door Sipko den Boer en Aleid C. Swierenga
Cover van Daglichti /"Daglicht" is een bloemlezing met teksten van de Perzische mysticus Roemi (1207-1273). Ik vond dit boek dermate bijzonder, dat ik het graag langs deze weg aan
Meer...

WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.