.

Mystiek > Over mystiek > Angelus Silesius > Mystieke citaten

Mystieke citaten van Angelus Silesius (3)

I,169 Niets verlangen is zaligheid

De heiligen zijn daarom met Gods rust omvangen
en hebben zaligheid, omdat zij naar niets verlangen.

I,171 God vindt men door niet te zoeken

God is noch hier noch daar; wie verlangt Hem te vinden,
laat Hem zijn handen en voeten en lijf en ziel binden.

I,178 Het ligt aan jou

Dat jij niet in de zon kunt kijken,
dat ligt aan jouw ogen, niet aan het grote Licht.

I,18 Ik doe het God na

God heeft mij lief boven Zich; heb ik Hem lief boven mij,
dan geef ik Hem net zo veel als Hij mij geeft vanuit Zichzelf.

I,182 De loonknecht is geen zoon

Wie God dient omwille van voordeel, zaligheid of loon,
dient Hem nog niet uit liefde, zoals een zoon.

Wie parels wil vinden moet diep duiken.
- vrij naar de Regel van St. Benedictus en een overweging van Br. Gerard Mathijsen OSB -

Roemi: Daglicht
Een dagboek van spirituele leiding. Nederlandse vertaling door Sipko den Boer en Aleid C. Swierenga
Cover van Daglichti /"Daglicht" is een bloemlezing met teksten van de Perzische mysticus Roemi (1207-1273). Ik vond dit boek dermate bijzonder, dat ik het graag langs deze weg aan
Meer...

WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.